ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και Κύπρο:

Η GruppoMD Ο.Ε, θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να σας αποστείλει τα προϊόντα εντός 2-5 εργασίμων (Δευτέρα έως Παρασκευή) ημερών για τα προϊόντα που είναι άμεσα διαθέσιμα. Είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί και τμηματική παράδοση.

Η κυριότητα στο Προϊόν μεταβιβάζεται μετά την πλήρη εξόφληση ενώ ο κίνδυνος μετατίθεται κατά την παράδοση (η αποστολή των εμπορευμάτων γίνεται για λογαριασμό & με κίνδυνο του πελάτη – ρήτρα ExWorks). Θα πρέπει να κάνετε έλεγχο για τυχόν φθορές ενώπιον του μεταφορέα. Σε περίπτωση που υπογράψετε και απομακρυνθεί ο μεταφορέας καμία ζημία δεν αναγνωρίζεται.