ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Σε περίπτωση που επιθυμείς να επιστρέψεις το προϊόν που έχεις αγοράσει, μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας με e-mail στο info@gruppomd.gr ή τηλεφωνικά στο 2310476644-55, Δευτέρα με Παρασκευή 09:00-17:30.

Προκειμένου να γίνει δεκτή η επιστροφή, όλα τα προϊόντα πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση με τις ετικέτες και εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης της παραγγελίας και να επιλέξετε μεταξύ αλλαγής είδους ή επιστροφής χρηματικού ποσού.

H GruppoMD διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί επιστροφές που δεν είναι εξουσιοδοτημένες ή δεν αποστέλλονται σύμφωνα με τους όρους επιστροφής που αναγράφονται λεπτομερώς online. Σε περίπτωση μη εγκεκριμένων ή μη αποδεκτών επιστροφών, τα προϊόντα θα επιστρέφονται στη διεύθυνση αποστολής της αρχικής παραγγελίας.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

  • Στα προϊόντα που γίνονται κατόπιν ειδικής παραγγελίας για λογαριασμό του πελάτη δεν γίνονται δέκτες επιστροφές 
  • Σε καμία περίπτωση δεν γίνονται δεκτές επιστροφές προϊόντων τα οποία παρουσιάζουν ελάττωμα οφειλόμενο σε κακή χρήση εκ μέρους του πελάτη ή σε άλλο εξωγενές αίτιο. Στις περιπτώσεις αυτές, το προϊόν επιστρέφεται στον πελάτη χωρίς να αντικατασταθεί ενώ επιβαρύνεται και με το κόστος της εκ νέου αποστολής.
  • Επιστροφές των εμπορευμάτων γίνονται δεκτές μόνο κατόπιν ειδικής συμφωνίας ή στις περιπτώσεις παραλαβής με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της εταιρείας, ελαττωματικού προϊόντος ή λανθασμένου προϊόντος δηλ. διαφορετικού από εκείνου που έχει παραγγελθεί.
  • Στις ως άνω περιπτώσεις (επιστροφή ελαττωματικού προϊόντος ή λανθασμένου είδους), η επιστροφή των εμπορευμάτων γίνεται δεκτή εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας, εφόσον τα προϊόντα βρίσκονται στην ίδια κατάσταση κατά την οποία παρελήφθησαν και εντός της αρχικής τους συσκευασίας, συνοδευόμενα από το σχετικό παραστατικό.
  • Σε κάθε περίπτωση, πριν την επιστροφή των εμπορευμάτων, απαιτείται προηγούμενη ενημέρωση και συνεννόηση με την εταιρεία μας η οποία θα παρέχει συμβουλές για το πώς θα πρέπει να επιστραφεί το προϊόν και για την εν γένει ακολουθητέα διαδικασία. Για τυχόν επιστροφές εμπορευμάτων που πραγματοποιηθούν μετά την πάροδο 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους, η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να μην τις αποδεχθεί.